Những người thường xuyên gặp tai nạn ( tai nạn vè nghề nghiệp tai nạn về thân thể) . người xanh xao, ngũ thấy mộng không lành hay thấy những người đã mất. Pháp sư cấp những phép hộ thể để giải trừ, có rất nhiều phép nhiếu phái, ở đây tôi chỉ giới thiệu tiêu biểu.">
Bùa hộ thân
22-09-2010 | Nguồn:
BÙA HỘ THÂN

                          

 

Nhữn g người thường xuyên gặp tai nạn ( tai nạn vè nghề nghiệp tai nạn về thân thể) . người xanh xao, ngũ thấy mộng không lành hay thấy những người đã mất. Pháp sư cấp những phép hộ thể để giải trừ, có rất nhiều phép nhiếu phái, ở đây tôi chỉ giới thiệu tiêu biểu.

Tin tức cùng danh mục »
Tin tức mới cập nhật »