Chú bùa nam nữ hảo hiệp
22-09-2010 | Nguồn:

Linh linh thanh thanh, Lục Giáp Lục Đinh, tả điều Bắc Đẩu, hữu điều thất tinh, tịnh chỉ nhứt tuế, ngũ phương thanh tịnh, hòa hiệp tâm linh, Thiên vô uế khí, Địa vô yêu trần, cữu phụng phá uế đại tướng quân, ngô phụng Thái Thượng lão Quân, Sắc thần linh hỏa cấp cấp như luật lịnh.

 

 

 
 
Tin tức cùng danh mục »
Tin tức mới cập nhật »