Các loại bùa nhất là Bùa Lỗ Ban có rất nhiều nhiều chữ bùa dùng để chữa một số bệnh thông thường như: Khoán Dời, trị khi ăn bị mắc xương, những vết thương có chảy máu">
Một số bùa chữa bệnh
22-09-2010 | Nguồn:

Các loại bùa nhất là Bùa Lỗ Ban có rất nhiều nhiều chữ bùa dùng để chữa một số bệnh thông thường như: Khoán Dời, trị khi ăn bị mắc xương, những vết thương có chảy máu.V.V...Lần lượt tôi sẽ đưa lên để các bạn tham khảo, nhất là những cao nhân, tiền bối am tường về pháp thuật này tham khảo và bổ khuyết.
Tin tức cùng danh mục »
Tin tức mới cập nhật »