Phù này tuỳ nghi sử dụng trong mọi việc. Sức luyện càng cao thì diệu dụng càng lớn. Từ khoán sưng trặc, khoán dời ăn, huyết vận cho đến chữa tà , trấn nhà ếm đất đều được. ">
Như ý ngũ hành phù
22-09-2010 | Nguồn:

Phù này tuỳ nghi sử dụng trong mọi việc. Sức luyện càng cao thì diệu dụng càng lớn. Từ khoán sưng trặc, khoán dời ăn, huyết vận cho đến chữa tà , trấn nhà ếm đất đều được.

Tuy nhiên, cũng như hốt thuốc, ít bao giờ người ta dùng độc vị, sử dụng với những công năng lớn thì các thầy thường phối hợp nhiều đạo phù với nhau. Gọi là “Như ý” vì chữ phù xoay chuyển trong ý muốn của thầy, chữa bệnh cũng được mà hại người cũng được.

Photobucket

Chú:

- NAM MÔ 5 VỊ NGŨ HÀNH TRỢ LỰC CHO ĐỆ TỬ

- NAM MÔ A DI ĐÀ PHẬT.

Tin tức cùng danh mục »
Tin tức mới cập nhật »