Pháp khí & bát quái
22-09-2010 | Nguồn: Thiện Tâm

Dùng để cản sát khí và kiến trúc chung quanh có hình dạng gây sát, như góc tường nhọn, nhà lầu hình nhọn đâm thẳng vào nhà mình, đầu con hẻm dài đâm vào nhà, đầu đường lộ có xe các loại chạy đâm vào nhà. Cách dùng: chỉ đặt ở ngoài nhà, không được soi gương bát quái vào người nhà mình, không treo nhiều gương, tối đa là 3 cái, mỗi phương vị chỉ treo 1 cái, nếu không tự mình chuốc lấy họa sát.

Thiện Tâm

Tin tức cùng danh mục »
Tin tức mới cập nhật »