Pháp khí và kỳ lân
22-09-2010 | Nguồn: Thiện Tâm

Kỳ lân là loài vật huyền thoại, có tính hiền vui vẻ, bài trí có tác dụng, hóa sát, tăng nhân khẩu, chiêu tài, tăng cường năng lượng bảo vệ.

  1. kỳ lân khi bài trí thường là một cặp vừa thôi không cần lớn quá.
  2. Kỳ lân gồm tượng (tượng đồng, tượng gốm sứ) và tranh vẻ
  3. Bài trí những nơi quan trọng như : hai bên trụ cổmg, hai bên cửa văn phòng, đặc biệt tượng kỳ lân còn bài trí ở cổng, đình, chùa, nghĩa  trang, nhà thờ…
  4. Tranh kỳ lân treo nơi phòng làm việc, như sau lưng người ngồi.

Thiện tâm

Tin tức cùng danh mục »
Tin tức mới cập nhật »