Bát quái và hướng tốt xấu - Dành cho nam giới
22-09-2010 | Nguồn: Thongtri.com

Phàm khi con người sinh ra đã ở một sơn hướng nhất định trên Bát Quái rồi, như vậy liên kết với các hướng trên Bát Quái, tốt hay xấu như thế nào lần lượt chúng ta sẽ nói rõ.

Hướng tốt là Phong và Thủy ở hướng ấy phù hợp với mình, đương nhiên sẽ tốt cho mình như ăn ở thấy thoải mái, ít bệnh đau, ít tai nạn, mọi việc thuận lợi nhiều hơn thất bại. Ví như một cái cây trồng đúng chỗ đất tốt, hợp với khí trời thì đương nhiên là cây ấy phát triển tươi tốt.

Hướng xấu là phong và thủy ở hướng ấy không phú hợp với mình, cho nên sẽ nảy sinh ra nhiều vấn đề bất cập như: Trong sinh hoạt hằng ngày không thấy thoải mái, mọi việc thiếu thuận lợi, con đường công danh sự nghiệp thiếu sự thuận lợi, thường đau yếu bệnh hoạn, mối quan hệ vợ chồng nẩy sinh nhiều vấn đề khó giải quyết.v.v…

Để biết được hướng tốt, hướng xấu đối với mình , điều trước tiên là phải biết mình sinh vào năm nào, thuộc cung bát Quái nào và ngủ hành gì thì mới liên kết được. Ở đây chúng tôi nêu lên năm sinh của các bạn sinh từ năm 1940 đến năm 1991. (Tính theo năm dương lịch).


Bạn là nam giới:


1. Tuổi Ất Hợi: Sinh từ Ngày 6 tháng 2 năm 1935 đến ngày 5 tháng 2 năm 1936 thuộc cung Khôn (Tây tứ trạch) ngủ hành thuộc Hỏa, hướng tốt là Tây Bắc, Tây, Đông Bắc, Tây Nam. Hướng không phù hợp với bạn là hướng Bắc, Nam, Đông, Đông Nam.

2. Tuổi Bính Tý: Sinh từ Ngày 6 tháng 2 năm 1936 đến ngày 4 tháng 2 năm 1937 thuộc cung Khảm (Đông tứ trạch) ngủ hành thuộc Thủy, hướng tốt là là hướng Đông, Đông Nam , Hướng Bắc, Hướng Nam. Hướng không tốt là hướng Tây, Tây Bắc, Đông Bắc, Tây Nam.

3. Tuổi Đinh Sửu: Sinh từ Ngày 5 tháng 2 năm 1937 đến ngày 4 tháng 2 năm 1938 thuộc cung Ly (Đông tứ trạch) ngủ hành thuộc Thủy, hướng tốt là là hướng Đông, Đông Nam , Hướng Bắc, Hướng Nam. Hướng không tốt là hướng Tây, Tây Bắc, Đông Bắc, Tây Nam.

4. Tuổi Mậu Dần: Sinh từ Ngày 5 tháng 2 năm 1938 đến ngày 5 tháng 2 năm 1939 thuộc cung Cấn (Tây tứ trạch) ngủ hành thuộc Thổ, hướng tốt là Tây Bắc, Tây, Đông Bắc, Tây Nam. Hướng không phù hợp với bạn là hướng Bắc, Nam, Đông, Đông Nam.

5. Tuổi Kỷ Mảo: Sinh từ Ngày 6 tháng 2 năm 1939 đến ngày 5 tháng 2 năm 1940 thuộc cung Đoài (Tây tứ trạch) ngủ hành thuộc Thổ, hướng tốt là Tây Bắc, Tây, Đông Bắc, Tây Nam. Hướng không phù hợp với bạn là hướng Bắc, Nam, Đông, Đông Nam.

6. Tuổi Canh Thìn: Sinh từ Ngày 4 tháng 2 năm 1940 đến ngày 4 tháng 1 năm1941 thuộc cung Càn (Tây tứ trạch) ngủ hành thuộc Kim, hướng tốt là Tây Bắc, Tây Nam, Đông Bắc, chánhTây .Hướng không phù hợp với bạn là hướng Bắc, Nam, Đông, Đông Nam.

7. Tuổi Tân Tị: Sinh từ Ngày 5 tháng 1 năm 1941 đến ngày 21 tháng 2 năm1942 thuộc cung Khôn (Tây tứ trạch) ngủ hành thuộc Kim, hướng tốt là Tây Bắc, Tây Nam, Đông Bắc, ChánhTây. Hướng không phù hợp với bạn là hướng Bắc, Nam, Đông, Đông Nam.

8. Tuổi Nhâm ngọ: Sinh từ Ngày 22 tháng 2 năm 1942 đến ngày 5 tháng 2 năm1943 thuộc cung Tốn (Đông tứ trạch) ngủ hành thuộc Mộc, hướng tốt là hướng Đông, Đông Nam , Hướng Bắc, Hướng Nam. Hướng không tốt là hướng Tây, Tây Bắc, Đông Bắc, Tây Nam.

9. Tuổi Quý Mùi: Sinh từ Ngày 6 tháng 2 năm 1943 đến ngày 5 tháng 1 năm1944 thuộc cung Chấn (Đông tứ trạch) ngủ hành thuộc Mộc, hướng tốt là hướng Đông, Đông Nam , Hướng Bắc, Hướng Nam. Hướng không tốt là hướng Tây, Tây Bắc, Đông Bắc, Tây Nam.

10. Tuổi Giáp Thân: Sinh từ Ngày 6 tháng 1 năm 1944 đến ngày 4 tháng 2 năm1945 thuộc cung Khôn(Tây tứ trạch) ngủ hành thuộc Thủy, hướng tốt là Tây Bắc, Tây, Đông Bắc, Tây Nam. Hướng không phù hợp với bạn là hướng Bắc, Nam, Đông, Đông Nam.

11: Tuổi Ất Dậu: Sinh từ Ngày 5 tháng 2 năm 1945 đến ngày 4 tháng 2 năm1946 thuộc cung Khảm (Đông tứ trạch) ngủ hành thuộc Thủy, hướng tốt là hướng Đông, Đông Nam , Hướng Bắc, Hướng Nam. Hướng không tốt là hướng Tây, Tây Bắc, Đông Bắc, Tây Nam.

12. Tuổi Bính Tuất: Sinh từ Ngày 5 tháng 2 năm 1946 đến ngày 4 tháng 1 năm1947 thuộc cung Ly (Đông tứ trạch) ngủ hành thuộc Kim, hướng tốt là hướng Đông, Đông Nam , Hướng Bắc, Hướng Nam. Hướng không tốt là hướng Tây, Tây Bắc, Đông Bắc, Tây Nam.

13. Tuổi Đinh Hợi: Sinh từ Ngày 5 tháng 1 năm 1947 đến ngày 5 tháng 2 năm1948 thuộc cung Càn (Tây tứ trạch) ngủ hành thuộc Thổ, hướng tốt là Tây Bắc, Tây , Đông Bắc, Tây Nam. Hướng không phù hợp với bạn là hướng Bắc, Nam, Đông, Đông Nam.

14.Tuổi Mậu Tý: Sinh từ Ngày 6 tháng 2 năm 1948 đến ngày 4 tháng 1 năm 1949 thuộc cung Đoài (Tây tứ trạch) ngủ hành thuộc Hỏa, hướng tốt là Tây Bắc, Tây , Đông Bắc, Tây Nam. Hướng không phù hợp với bạn là hướng Bắc, Nam, Đông, Đông Nam.

15.Tuổi Kỷ Sửu: Sinh từ Ngày 5 tháng 1 năm 1949 đến ngày 4 tháng 2 năm1950 thuộc cung Càn (Tây tứ trạch) ngủ hành thuộc Hỏa, hướng tốt là Tây Bắc, Tây, Đông Bắc, Tây Nam. Hướng không phù hợp với bạn là hướng Bắc, Nam, Đông, Đông Nam.

16.Tuổi Canh Dần: Sinh từ Ngày 5 tháng 2 năm 1950 đến ngày 4 tháng 2 năm1951 thuộc cung Khôn (Tây tứ trạch) ngủ hành thuộc Mộc, hướng tốt là Tây Bắc, Tây, Đông Bắc, Tây Nam. Hướng không phù hợp với bạn là hướng Bắc, Nam, Đông, Đông Nam.

17.Tuổi Tân Mẹo: Sinh từ Ngày 5 tháng 2 năm 1951 đến ngày 5 tháng 2 năm1952 thuộc cung Tốn (Đông tứ trạch) ngủ hành thuộc Mộc, hướng tốt là hướng Đông, Đông Nam , Hướng Bắc, Hướng Nam. Hướng không tốt là hướng Tây, Tây Bắc, Đông Bắc, Tây Nam.

18.Tuổi Nhâm Thìn: Sinh từ Ngày 6 tháng 2 năm 1952 đến ngày 4 tháng 2 năm 1953 thuộc cung Chấn (Đông tứ trạch) ngủ hành thuộc Thủy, hướng tốt là là hướng Đông, Đông Nam , Hướng Bắc, Hướng Nam. Hướng không tốt là hướng Tây, Tây Bắc, Đông Bắc, Tây Nam.

19.Tuổi Quý Tị: Sinh từ Ngày 5 tháng 2 năm 1953 đến ngày 4 tháng 2 năm 1954 thuộc cung Khôn (Tây tứ trạch) ngủ hành thuộc Thủy, hướng tốt là Tây Bắc, Tây, Đông Bắc, Tây Nam. Hướng không phù hợp với bạn là hướng Bắc, Nam, Đông, Đông Nam.

20.Tuổi Giáp Ngọ: Sinh từ Ngày 5 tháng 2 năm 1954 đến ngày 4 tháng 1 năm 1955 thuộc cung Khảm (Đông tứ trạch) ngủ hành thuộc Kim, hướng tốt là là hướng Đông, Đông Nam , Hướng Bắc, Hướng Nam. Hướng không tốt là hướng Tây, Tây Bắc, Đông Bắc, Tây Nam.

21.Tuổi Ất Mùi: Sinh từ Ngày 5 tháng 1 năm 1955 đến ngày 5 tháng 2 năm 1956 thuộc cung Ly (Đông tứ trạch) ngủ hành thuộc Kim, hướng tốt là là hướng Đông, Đông Nam , Hướng Bắc, Hướng Nam. Hướng không tốt là hướng Tây, Tây Bắc, Đông Bắc, Tây Nam.

22.Tuổi Bính Thân: Sinh từ Ngày 6 tháng 2 năm 1956 đến ngày 4 tháng 2 năm 1957 thuộc cung Cấn (Tây tứ trạch) ngủ hành thuộc Hỏa, hướng tốt là Tây Bắc, Tây, Đông Bắc, Tây Nam. Hướng không phù hợp với bạn là hướng Bắc, Nam, Đông, Đông Nam.

23. Tuổi Đinh Dậu: Sinh từ Ngày 5 tháng 2 năm 1957 đến ngày 4 tháng 2 năm 1958 thuộc cung Đoài (Tây tứ trạch) ngủ hành thuộc Hỏa, hướng tốt là Tây Bắc, Tây, Đông Bắc, Tây Nam. Hướng không phù hợp với bạn là hướng Bắc, Nam, Đông, Đông Nam.

24.Tuổi Mậu Tuất: Sinh từ Ngày 5 tháng 2 năm 1958 đến ngày 4 tháng 2 năm 1959 thuộc cung Càn (Tây tứ trạch) ngủ hành thuộc Mộc, hướng tốt là Tây Bắc, Tây, Đông Bắc, Tây Nam. Hướng không phù hợp với bạn là hướng Bắc, Nam, Đông, Đông Nam.

25.Tuổi Kỷ Hợi: Sinh từ Ngày 5 tháng 2 năm 1953 đến ngày 5 tháng 2 năm 1960 thuộc cung Khôn (Tây tứ trạch) ngủ hành thuộc Mộc, hướng tốt là Tây Bắc, Tây, Đông Bắc, Tây Nam. Hướng không phù hợp với bạn là hướng Bắc, Nam, Đông, Đông Nam.

26.Tuổi Canh Tý: Sinh từ Ngày 6 tháng 2 năm 1960 đến ngày 4 tháng 2 năm 1961 thuộc cung Tốn (Đông tứ trạch) ngủ hành thuộc Thổ ,hướng tốt là là hướng Đông, Đông Nam , Hướng Bắc, Hướng Nam. Hướng không tốt là hướng Tây, Tây Bắc, Đông Bắc, Tây Nam.

27.Tuổi Tân Sửu: Sinh từ Ngày 5 tháng 2 năm 1961 đến ngày 4 tháng 2 năm 1962 thuộc cung Chấn (Đông tứ trạch) ngủ hành thuộc Thổ, hướng tốt là là hướng Đông, Đông Nam , Hướng Bắc, Hướng Nam. Hướng không tốt là hướng Tây, Tây Bắc, Đông Bắc, Tây Nam.

28.Tuổi Nhâm Dần: Sinh từ Ngày 5 tháng 2 năm 1962 đến ngày 4 tháng 2 năm 1963 thuộc cung Khôn (Tây tứ trạch) ngủ hành thuộc Kim, hướng tốt là Tây Bắc, Tây, Đông Bắc, Tây Nam. Hướng không phù hợp với bạn là hướng Bắc, Nam, Đông, Đông Nam.

29. Tuổi Quý Mẹo: Sinh từ Ngày 5 tháng 2 năm 1963 đến ngày 5 tháng 2 năm 1964 thuộc cung Khảm (Đông tứ trạch) ngủ hành thuộc Kim, hướng tốt là là hướng Đông, Đông Nam , Hướng Bắc, Hướng Nam. Hướng không tốt là hướng Tây, Tây Bắc, Đông Bắc, Tây Nam.

30.Tuổi Giáp Thìn: Sinh từ Ngày 6 tháng 2 năm 1964 đến ngày 4 tháng 2 năm 1965 thuộc cung Ly (Đông tứ trạch) ngủ hành thuộc Hỏa, hướng tốt là là hướng Đông, Đông Nam , Hướng Bắc, Hướng Nam. Hướng không tốt là hướng Tây, Tây Bắc, Đông Bắc, Tây Nam.

31.Tuổi Ất Tị: Sinh từ Ngày 5 tháng 2 năm 1965 đến ngày 4 tháng 1 năm 1966 thuộc cung Cấn (Tây tứ trạch) ngủ hành thuộc Hỏa. hướng tốt là Tây Bắc, Tây, Đông Bắc, Tây Nam. Hướng không phù hợp với bạn là hướng Bắc, Nam, Đông, Đông Nam.

32.Tuổi Bính Ngọ:Sinh từ Ngày 5 tháng 1 năm 1966 đến ngày 4 tháng 2 năm 1967 thuộc cung Đoài (Tây tứ trạch) ngủ hành thuộc Thủy, hướng tốt là Tây Bắc, Tây, Đông Bắc, Tây Nam. Hướng không phù hợp với bạn là hướng Bắc, Nam, Đông, Đông Nam.

33.Tuổi Đinh Mùi: Sinh từ Ngày 5 tháng 2 năm 1967 đến ngày 5 tháng 2 năm 1968thuộc cung Càn (Tây tứ trạch) ngủ hành thuộc Thủy, hướng tốt là Tây Bắc, Tây, Đông Bắc, Tây Nam. Hướng không phù hợp với bạn là hướng Bắc, Nam, Đông, Đông Nam.

34.Tuổi Mậu Thân: Sinh từ Ngày 6 tháng 2 năm 1968 đến ngày 4 tháng 2 năm 1969 thuộc cung Khôn (Tây tứ trạch) ngủ hành thuộc Thổ. hướng tốt là Tây Bắc, Tây, Đông Bắc, Tây Nam. Hướng không phù hợp với bạn là hướng Bắc, Nam, Đông, Đông Nam.

35.Tuổi Kỷ Dậu: Sinh từ Ngày 5 tháng 2 năm 1953 đến ngày 4 tháng 2 năm 1970 thuộc cung Tốn (Đông tứ trạch) ngủ hành thuộc Thổ, hướng tốt là là hướng Đông, Đông Nam , Hướng Bắc, Hướng Nam. Hướng không tốt là hướng Tây, Tây Bắc, Đông Bắc, Tây Nam.

36.Tuổi Canh Tuất: Sinh từ Ngày 5 tháng 2 năm 1970 đến ngày 4 tháng 2 năm 1971 thuộc cung Chấn (Đông tứ trạch) ngủ hành thuộc Kim, hướng tốt là là hướng Đông, Đông Nam , Hướng Bắc, Hướng Nam. Hướng không tốt là hướng Tây, Tây Bắc, Đông Bắc, Tây Nam.

38.Tuổi Tân Hợi:Sinh từ Ngày 5 tháng 2 năm 1971 đến ngày 5 tháng 2 năm 1972 thuộc cung Khôn (Tây tứ trạch) ngủ hành thuộc Kim, hướng tốt là Tây Bắc, Tây, Đông Bắc, Tây Nam. Hướng không phù hợp với bạn là hướng Bắc, Nam, Đông, Đông Nam.

39.Tuổi Nhâm Tý: Sinh từ Ngày 6 tháng 2 năm 1972 đến ngày 4 tháng 2 năm 1973 thuộc cung Khảm (Đông tứ trạch) ngủ hành thuộc Mộc, hướng tốt là là hướng Đông, Đông Nam , Hướng Bắc, Hướng Nam. Hướng không tốt là hướng Tây, Tây Bắc, Đông Bắc, Tây Nam.

40. Tuổi Quý Sửu: Sinh từ Ngày 5 tháng 2 năm 1973 đến ngày 4 tháng 2 năm 1974 thuộc cung Ly (Đông tứ trạch) ngủ hành thuộc Mộc, hướng tốt là là hướng Đông, Đông Nam , Hướng Bắc, Hướng Nam. Hướng không tốt là hướng Tây, Tây Bắc, Đông Bắc, Tây Nam.

 41. Tuổi Giáp Dần: Sinh từ Ngày 5 tháng 2 năm 1974 đến ngày 4 tháng 2 năm 1975 thuộc cung Cấn (Tây tứ trạch) ngủ hành thuộc Thủy, hướng tốt là Tây Bắc, Tây, Đông Bắc, Tây Nam. Hướng không phù hợp với bạn là hướng Bắc, Nam, Đông, Đông Nam.

42. Tuổi Ất Mảo:Sinh từ Ngày 5 tháng 2 năm 1975 đến ngày 4 tháng 2 năm 1976 thuộc cung Đoài (Tây tứ trạch) ngủ hành thuộc Thủy, hướng tốt là Tây Bắc, Tây, Đông Bắc, Tây Nam. Hướng không phù hợp với bạn là hướng Bắc, Nam, Đông, Đông Nam.

43. Tuổi Bính Thìn: Sinh từ Ngày 5 tháng 2 năm 1976 đến ngày 4 tháng 2 năm 1977 thuộc cung Càn (Tây tứ trạch) ngủ hành thuộc Thổ, hướng tốt là Tây Bắc, Tây, Đông Bắc, Tây Nam. Hướng không phù hợp với bạn là hướng Bắc, Nam, Đông, Đông Nam.

44. Tuổi đinh Tị:Sinh từ Ngày 5 tháng 2 năm 1977 đến ngày 4 tháng 2 năm 1978 thuộc cung Khôn (Tây tứ trạch) ngủ hành thuộc Thổ, hướng tốt là Tây Bắc, Tây, Đông Bắc, Tây Nam. Hướng không phù hợp với bạn là hướng Bắc, Nam, Đông, Đông Nam.

45. Tuổi Mậu Ngọ: Sinh từ Ngày 5 tháng 2 năm 1978 đến ngày 4 tháng 2 năm 1979 thuộc cung Tốn (Đông tứ trạch) ngủ hành thuộc Hỏa, hướng tốt là là hướng Đông, Đông Nam , Hướng Bắc, Hướng Nam. Hướng không tốt là hướng Tây, Tây Bắc, Đông Bắc, Tây Nam.

 46. Tuổi Kỷ Mùi: Sinh từ Ngày 5 tháng 2 năm 1979 đến ngày 4 tháng 2 năm 1980 thuộc cung Chấn (Đông tứ trạch) ngủ hành thuộc Hỏa, hướng tốt là là hướng Đông, Đông Nam , Hướng Bắc, Hướng Nam. Hướng không tốt là hướng Tây, Tây Bắc, Đông Bắc, Tây Nam.

 47 Tuổi Canh Thân:Sinh từ Ngày 5 tháng 2 năm 1980 đến ngày 4 tháng 2 năm 1981 thuộc cung Khôn (Tây tứ trạch) ngủ hành thuộc Mộc, hướng tốt là Tây Bắc, Tây, Đông Bắc, Tây Nam. Hướng không phù hợp với bạn là hướng Bắc, Nam, Đông, Đông Nam.

48 Tuổi Tân Dậu: Sinh từ Ngày 5 tháng 2 năm 1981 đến ngày 4 tháng 2 năm 1982 thuộc cung Khảm (Đông tứ trạch) ngủ hành thuộc Mộc, hướng tốt là là hướng Đông, Đông Nam , Hướng Bắc, Hướng Nam. Hướng không tốt là hướng Tây, Tây Bắc, Đông Bắc, Tây Nam.

 49. Tuổi Nhâm Tuất: Sinh từ Ngày 5 tháng 2 năm 1982 đến ngày 4 tháng 2 năm 1983 thuộc cung Ly (Đông tứ trạch) ngủ hành thuộc Thủy, hướng tốt là là hướng Đông, Đông Nam , Hướng Bắc, Hướng Nam. Hướng không tốt là hướng Tây, Tây Bắc, Đông Bắc, Tây Nam.

 50. Tuổi Quý Hợi: Sinh từ Ngày 5 tháng 2 năm 1983 đến ngày 4 tháng 2 năm 1984 thuộc cung Cấn (Tây tứ trạch) ngủ hành thuộc Thủy, hướng tốt là Tây Bắc, Tây, Đông Bắc, Tây Nam. Hướng không phù hợp với bạn là hướng Bắc, Nam, Đông, Đông Nam.

51. Tuổi giáp Tý: Sinh từ Ngày 6 tháng 2 năm 1984 đến ngày 4 tháng 2 năm 1985 thuộc cung Đoài (Tây tứ trạch) ngủ hành thuộc Kim, hướng tốt là Tây Bắc, Tây, Đông Bắc, Tây Nam. Hướng không phù hợp với bạn là hướng Bắc, Nam, Đông, Đông Nam.

52. Tuổi Ất Sửu:Sinh từ Ngày 5 tháng 2 năm 1985 đến ngày 4 tháng 2 năm 1986 thuộc cung Càn (Tây tứ trạch) ngủ hành thuộc Kim, hướng tốt là Tây Bắc, Tây, Đông Bắc, Tây Nam. Hướng không phù hợp với bạn là hướng Bắc, Nam, Đông, Đông Nam.

53. Tuổi Bính Dần: Sinh từ Ngày 5 tháng 2 năm 1986 đến ngày 4 tháng 2 năm 1987 thuộc cung Khôn (Tây tứ trạch) ngủ hành thuộc Hỏa, hướng tốt là Tây Bắc, Tây, Đông Bắc, Tây Nam. Hướng không phù hợp với bạn là hướng Bắc, Nam, Đông, Đông Nam.

54. Tuổi Đinh Mảo: Sinh từ Ngày 5 tháng 2 năm 1987 đến ngày 4 tháng 2 năm 1988 thuộc cung Tốn (Đông tứ trạch) ngủ hành thuộc Hỏa, hướng tốt là là hướng Đông, Đông Nam , Hướng Bắc, Hướng Nam. Hướng không tốt là hướng Tây, Tây Bắc, Đông Bắc, Tây Nam.

 55. Tuổi Mậu Thìn: Sinh từ Ngày 5 tháng 2 năm 1988 đến ngày 4 tháng 2 năm 1989 thuộc cung Chấn (Đông tứ trạch) ngủ hành thuộc Mộc, hướng tốt là là hướng Đông, Đông Nam , Hướng Bắc, Hướng Nam. Hướng không tốt là hướng Tây, Tây Bắc, Đông Bắc, Tây Nam.

 56. Tuổi Kỷ Tị: Sinh từ Ngày 5 tháng 2 năm 1989 đến ngày 4 tháng 2 năm 1990 thuộc cung Khôn (Tây tứ trạch) ngủ hành thuộc Mộc, hướng tốt là Tây Bắc, Tây, Đông Bắc, Tây Nam. Hướng không phù hợp với bạn là hướng Bắc, Nam, Đông, Đông Nam.

57. Tuổi Canh Ngọ: Sinh từ Ngày 5 tháng 2 năm 1990 đến ngày 4 tháng 2 năm 1991 thuộc cung Khảm (Đông tứ trạch) ngủ hành thuộc Thổ, hướng tốt là là hướng Đông, Đông Nam , Hướng Bắc, Hướng Nam. Hướng không tốt là hướng Tây, Tây Bắc, Đông Bắc, Tây Nam.

 

58. Tuổi Tân Mùi: Sinh từ Ngày 5 tháng 2 năm 1991 đến ngày 4 tháng 2 năm 1992 thuộc cung Ly (Đông tứ trạch) ngủ hành thuộc Thổ, hướng tốt là là hướng Đông, Đông Nam , Hướng Bắc, Hướng Nam. Hướng không tốt là hướng Tây, Tây Bắc, Đông Bắc, Tây Nam.

 

59. Tuổi Nhâm Thân: Sinh từ Ngày 5 tháng 2 năm 1992 đến ngày 4 tháng 2 năm 1993 thuộc cung Càn (Tây tứ trạch) ngủ hành thuộc Kim, hướng tốt là Tây Bắc, Tây, Đông Bắc, Tây Nam. Hướng không phù hợp với bạn là hướng Bắc, Nam, Đông, Đông Nam.

60. Tuổi Quý Dậu: Sinh từ Ngày 5 tháng 2 năm 1993 đến ngày 4 tháng 2 năm 1994 thuộc cung Đoài (Tây tứ trạch) ngủ hành thuộc Kim, hướng tốt là Tây Bắc, Tây, Đông Bắc, Tây Nam. Hướng không phù hợp với bạn là hướng Bắc, Nam, Đông, Đông Nam.

61. Tuổi Giáp Tuất: Sinh từ Ngày 5 tháng 2 năm 1994 đến ngày 4 tháng 2 năm 1995 thuộc cung Càn (Tây tứ trạch) ngủ hành thuộc Hỏa, hướng tốt là Tây Bắc, Tây, Đông Bắc, Tây Nam. Hướng không phù hợp với bạn là hướng Bắc, Nam, Đông, Đông Nam.

62. Tuổi Ất Hợi: Sinh từ Ngày 5 tháng 2 năm 1995 đến ngày 4 tháng 2 năm 1996 thuộc cung Khôn (Tây tứ trạch) ngủ hành thuộc Hỏa, hướng tốt là Tây Bắc, Tây, Đông Bắc, Tây Nam. Hướng không phù hợp với bạn là hướng Bắc, Nam, Đông, Đông Nam.

63. Tuổi Bính Tý : Sinh từ Ngày 5 tháng 2 năm 1996 đến ngày 4 tháng 2 năm 1997 thuộc cung Tốn (Đông tứ trạch) ngủ hành thuộc Thủy, hướng tốt là là hướng Đông, Đông Nam , Hướng Bắc, Hướng Nam. Hướng không tốt là hướng Tây, Tây Bắc, Đông Bắc, Tây Nam.

 

64. Tuổi Đinh Sửu: Sinh từ Ngày 5 tháng 2 năm 1997 đến ngày 4 tháng 2 năm 1998 thuộc cung Chấn (Đông tứ trạch) ngủ hành thuộc Thủy, hướng tốt là là hướng Đông, Đông Nam , Hướng Bắc, Hướng Nam. Hướng không tốt là hướng Tây, Tây Bắc, Đông Bắc, Tây Nam.

 

65. Tuổi Mậu Dần: Sinh từ Ngày 5 tháng 2 năm 1998 đến ngày 4 tháng 2 năm 1999 thuộc cung Khôn (Tây tứ trạch) ngủ hành thuộc Thổ, hướng tốt là Tây Bắc, Tây, Đông Bắc, Tây Nam. Hướng không phù hợp với bạn là hướng Bắc, Nam, Đông, Đông Nam.

66.Tuổi Kỷ Mảo: Sinh từ Ngày 5 tháng 2 năm 1999 đến ngày 4 tháng 2 năm 2000 thuộc cung Khảm (Đông tứ trạch) ngủ hành thuộc Thổ, hướng tốt là là hướng Đông, Đông Nam , Hướng Bắc, Hướng Nam. Hướng không tốt là hướng Tây, Tây Bắc, Đông Bắc, Tây Nam.

Tin tức cùng danh mục »
Tin tức mới cập nhật »