Thuận sanh vào mùa Thu và Đông thì tốt , còn sanh vào mùa hạ và xuân thì cuộc đời sau này có chút gian lao cực khổ. Nói chung tuổi Bính Tý khó được thuận thảo hoàn hảo vì can chi tương khắc ( Chi khắc Can còn gọi là Địa khắc Thiên).
Bính Tý sinh 1936 và 1996, Mậu Tý sinh 1948 và 2008, Canh Tý sinh 1960, Nhâm Tý sinh 1972, Giáp Tý 1984.

Ở đây chỉ đề cập đến Hậu Thiên Bát Quái. Hậu Thiên Bát Quái do Châu Vương sáng lập vựa vào Tiên Thiên Bát Quái của Phục Hy.

 

Trang: 12345