NỐT RUỒI THÂN TRƯỚC PHỤ NỮ (3)
08-04-2011 | Nguồn: www.thongtri.com

  1. Nốt ruồi mọc dưới hai nách ( một hay cả hai bên) là chủ về giữ được của, nếu nốt ruồi sống, là người có tình sâu nghĩa nặng khiến cho người khác phải kính trọng, nếu nốt ruồi chết tuy đẹp đẽ, nhưng thiếu sự cuốn hút của người khác phái, dễ bị tai tiếng thị phi, hiềm ghét.
  2.  Nốt ruồi mọc ở từ rốn đến hai bên đùi, ( nhất là gần chỗ kín) là chủ về rất có sự thu hút người khác phái.
  3. Nốt ruồi mọc chug quanh ngực chủ về phú quý, người nào có nốt ruồi ở khu vực này , làm ăn dễ phát đạt, có chồng giàu sang, tiền của nhiều, ăn sung mặt sướng.
  4. Nốt ruồi mọc ở bụng phía bên phải, chủ là được quý nhân phò trợ, làm việc dễ thành công, có ngừi giúp đỡ trong lúc khó khăn, nên về sau tiền của nhiều.
Tin tức cùng danh mục »
Tin tức mới cập nhật »