XUYÊN PHÒNG ĐOÁN PHÁP (2)
13-03-2011 | Nguồn: www.thongtri.com

 

 

Tốn Khôn khắc nhau người mẹ khó thọ

Nếu làm nhà tại Khôn sơn, lại từ Tốn khai môn, thì Tốn Mộc khắc Khôn Thổ, mà Khôn là Mẹ, Mẹ bị khắc, làm sao thọ cao được.

Khảm Cấn khắc nhau, con nhỏ bệnh hoạn.

Cấn thuộc Thổ, Thổ vốn khắc Thủy, nếu như tại Khảm khai môn, thì Thủy tràn lan thành họa, Thổ ngược lại bị Thủy xung phá, nên nói là con nhỏ bệnh hoạn.

Cấn Ly khắc nhau , nữ nhân gặp nạn

Nếu làm nhà tại vị trí Ly Hỏa, lại khai môn tại Cấn, thì Thổ bị Hỏa đốt, tưởng là được hỏa sinh hóa ra bị hại, Ly là trung nữ, nên nói Cấn Ly khắc nhau , trung nữ bị hại.

Cấn Chấn khắc nhau, sản phụ bỏ mạng.

Chấn trạch thuộc Nộc, Chấn giao động, làm động thai, nhưng Mộc phải nhờ có Thổ mới sống, mà tại cấn khai môn thì động khí Thổ, Mộc mất đi đất sống, do đó nói Cấn Chấn khắc nhau, sản phụ trụy thai mà chết.

Cấn Tốn khắc nhau, trưởng nữ bị bệnh phong.

Tốn trạch thuộc Mộc, nếu như khai môn tại Cấn, thì Thổ Động mà Mộc mất chỗ đứng, mất sinh khí, nên nói trưởng nữ bị bệnh phong.

Ly Đoài khắc nhau, lửa bốc lên trời , con gái út bị hại.

Đoài là con gái út, nếu như làm nhà ở vị trí Đoài, lại khai môn ở vị trí Ly, thì Hỏa động làm khắc Kim, máu phung lên trời, con gái út bị hại.

Tốn Ly khắc nhau, gia nhân bị bệnh lao trầm trọng.

Nếu tại cấn vị khai môn, Cấn vị động khí, như thế Tốn Mộc vị thì trưởng nữ nhất định bị hại, Nếu khai môn tại Tốn Ly, Ly vị động khí, thì con gái út (Đoài), bị bệnh lao, nếu khai môn ở Tốn Mộc, Tốn vị động khí, sẽ sinh bệnh ho lao, Hỏa thịnh sẽ sinh bệnh lao.

Trên đây bàn thuật khai môn tương khắc, nếu như lựa chọn được thì trong lúc kiến tạo dương trạch sẽ không gặp tai họa, mọi người trong nhà không bị thương tổn.

Theo: ĐLTT

Tin tức cùng danh mục »
Tin tức mới cập nhật »