Phòng làm việc của văn phòng hướng chánh Bắc
22-09-2010 | Nguồn: Thongtri.com

CÁCH ĐẶT BÀN LÀM VIỆC CỦA NGƯỜI ĐÔNG MẠNG (ĐÔNG TỨ TRẠCH) HƯỚNG TỐT LÀ : ĐÔNG, ĐÔNG NAM, BẮC, NAM, HƯỚNG` XẤU LÀ : TÂY, TÂY BẮC, TÂY NAM, ĐÔNG BẮC.

 

 

 1.Cửa phòng hướng Bắc là thuận hướng

2. Bàn làm việc nên đặt ở hướng Đông, hay hướng Nam nhìn ra hướng Bắc

Tin tức cùng danh mục »
Tin tức mới cập nhật »