NHỮNG GIẤC CHIÊM BAO (Kỳ 2) Các giấc chiêm bao thường gặp với các lời giải đoán như sau : - Chiêm bao thấy trời Trước nhất nói về mộng Trời được mọi người tin tưởng nhất, vì Trời theo tín ngưỡng dân gian thuộc Đấng Tạo Hóa, là Thượng Đế dựng ra vạn vật và con người. Nên trong giấc mộng mơ thấy :
Tại núi Bồng Lai, trong lúc ăn tiệc, uống rượu quỳnh tương, Lý Thiết Quả nói: ...
Qua ba bài “Cổ nhân danh số”  nói về 40 con số từ đời nhà Thanh qua các nhân vật trong Tam Quốc Chí, đến nay đã biến thành 120 con số đề qua các giấc...
Bạn có biết rằng hình thể của đất, hình thù của ngôi nhà, sông ngòi và đường sá, ảnh hưởng đến hạnh phúc thịnh vượng của bạn. Việc sống gần những nơi thờ phượng, bệnh vi...
Trang: