NỐT RUỒI THÂN TRƯỚC PHỤ NỮ (4)
10-04-2011 | Nguồn: www.thongtri.com

 

 

  1. Nốt ruồi mọc ở mu bàn chân, kể cả chìm hay nổi đều là tướng rất lanh lợi, là người không thích ăn không ngồi rồi, nhưng cũng là tướng chẳng được ổn, trọng.
  2. Nốt ruồi mọc trên đầu gối phải hoặc trái là chủ về có nhiều tài sản, Nếu như nốt ruồi sống, là tướng tốt, có lòng nhân từ , dù đối với người ngoài vẫn có sự thân thiện, thật tình, nốt ruồi chết, là người thô tục tàn bạn, cũng là người ưa được đề cao và rất cố chấp.
  3. Nốt ruồi mọc ở đùi trên, trước bẹn, kể cả hai bên bẹn, bất kể nốt ruồi sống hay chết, chỉ cần có nốt ruồi từ bẹn trở xuống gần tới đầu gối phía trước, bất kể nổi cao hay bằng phẳng đều là tướng tốt, số được của cải, mỗi ngày nhiều thêm  có số giàu sang.
Tin tức cùng danh mục »
Tin tức mới cập nhật »