XEM TƯỚNG CHÂN
29-09-2012 | Nguồn: Sưu tầm

            Cái việc của chân là trên chở một thân, dưới vận trăm thể, làm tượng của đất, thể dẫu rất thấp, mà dụng rất lớn, có thể phân biệt tốt, xấu, mà xét sang, hèn vậy. Muốn được vuông mà rộng, ngay mà dài, tế nhị mà mềm nhũn là tướng phú quý đó, nếu hẹp mà mỏng, ngang mà ngắn, thô tục mà cứng quến là tướng bần tiện đó.

 • Dưới gót có lằn thớ là tướng hèn hạ, dưới chân có Nốt ruồi là tướng ăn lộc,
 • Chân dầu lớn mà mỏng là tướng hèn hạ, dầu dày mà ngang là tướng nghèo khổ
 • Dưới gót thành Mắt là tướng phúc tới con cháu
 •  Dưới gót lằn xoáy là tướng danh dự ngàn dặm
 •  Dưới chân phẳng như ván là tướng nghèo hèn
 • Dưới chân dung được con rùa là tướng giàu sang
 • Ngón chân nhọn và dài là tướng quý trung lương
 • Ngón chân ngay và bằng là tướng hiền hào mại
 • Chân dày bốn phía là tướng giàu cự vạn
 • Chân dày ba bốn Nốt ruồi là tướng cầm quyền hai sảnh.
 •  Đại khái chân người sang thì nhỏ mà dày, chân người hèn thì lớn mà mỏng.

 

Tin tức cùng danh mục »
Tin tức mới cập nhật »