PHÉP KHAI MÔN ĐỐI VỚI NHÀ MỆNH KHẢM.
12-04-2014 | Nguồn: www.thongtri.com

Sơn Tý hướng Ngọ, Sơn Nhâm hướng Bính, Sơn Quý hướng Đinh.

Trạch Khảm lợi vào năm, tháng Thân, Tý, nhập mộ lợi ở Thìn, ứng nghiệm ở thân Tý,.

Trạch Khảm có cung tọa rất tốt, có thể mở cổng nhỏ ở bẹn cạnh, mở cửa hậu ở phương

Nhâm, phương Quý, tức vẫn thuộc bản cung , là cát lợi, không nên 

nhà hướng Đinh trổ cổng chính hướng Bính, tại phương Khôn, trổ thêm một cổng đón nước

chảy đến cũng cát lợi. Cùng là nhà mệnh Khảm, nhưng trong phép khai môn cụ thể lại có

khác nhau, đó là căn cứ vào mặt địa hình để định ra.

Tin tức cùng danh mục »
Tin tức mới cập nhật »