TRƯỜNG NĂNG LƯỢNG TRÙNG LẮP
23-09-2011 | Nguồn: Feng shui at home

 

Khi bạn ý thức về sự hiện hữu và sự vận hành của năng lượng, hãy chú ý đến những trường năng lượng bị trùng lặp.


Không chỉ có một nguyên nhân duy nhất đem lại vận rủi hoặc vận may. Trong không gian, có nhiều trường năng lượng và trong số này có thể có nhiều trường năng lượng trùng lặp.

Chính trường năng lượng thống trị trong nhà có ảnh hưởng mạnh nhất đến phúc lộc của những người trong nhà. Nếu đó là trường năng lượng tốt, hiệu quả của nó đem lại sẽ rất tốt. Nếu đó là trường năng lượng xung khắc thì hậu quả của nó rất xấu. Tuy nhiên, không phải ai cũng luôn gặp nhiều may mắn hoặc luôn gặp vận rủi. Cũng có những trường năng lượng tinh tế xâm nhập sâu vào tiềm thức của bạn.

Hãy nhớ rằng tất cả các trường năng lượng đều có liên quan đến những trung tâm năng lượng trong con người, gọi là luân xa. Năng lượng trong vĩ trụ chuyển động hòa hợp với các luân xa trên cơ thể con người. Vì vậy, tùy thuộc vào vị trí của bạn trong tiến trình phát triển trí tuệ, bạn sẽ hướng về loại năng lượng có ý nghĩa với bạn nhất.

Mỗi con người có những cảm nhận khác nhau về trường năng lượng. khi bạn quen thuộc với sự vận hành của các luân xa, bạn sẽ phát triển nhận thức nhạy bén và tinh tế về năng lượng - cả âm lẫn dương - trong vũ trụ. Tâm trí bạn bàng hòa hợp thì bạn càng dễ nhận được những trường năng lượng trùng lặp. Những người không quen với luân xa sẽ chú ý đến những trường năng lượng vượt trội nhất.

Bạn biết ít về luân xa sẽ làm cho cuộc sống của bạn dễ dàng hơn, vì lúc đó bạn chỉ hướng về trường năng lượng mạnh nhất, đó là năng lượng thống trị trong nhà bạn.

Tin tức cùng danh mục »
Tin tức mới cập nhật »