1/ Nhắc lại bài kinh Lá rừng Simsapà – Đức Phật tuyên bố Ta chỉ truyền giãng những gì liên hệ đến mục đích, là căn bản cho đời sống thanh cao, đưa đến yếm ly, ly tham, đoạn diệt, an tịnh, thắng trí, giác ">
Vấn đề chủ yếu của phật giáo
22-09-2010 | Nguồn:

Vấn đề chủ yếu của Đạo Phật, một vài suy nghỉ.1/ Nhắc lại bài kinh Lá rừng Simsapà – Đức Phật tuyên bố Ta chỉ truyền giãng những gì liên hệ đến mục đích, là căn bản cho đời sống thanh cao, đưa đến yếm ly, ly tham, đoạn diệt, an tịnh, thắng trí, giác ngộ, Niết bàn. 
Ta đã giảng dạy những điều gì?. “Đây là khổ, đây là khổ tập, đây là khổ diệt, đây là con đường đưa đến khổ diệt”
Chúng ta cần phải nổ lực để biết rỏ : “Đây là khổ, đây là khổ tập, đây là khổ diệt, đây là con đường đưa đến khổ diệt”…..
2/ Vấn đề chủ yếu mà đạo Phật nhầm vào là giải quyết cái khổ của kiếp người. Và kết quả của con đường nầy là hạnh phúc, là giải thoát. Có thể có nhiều con đường khác, có hoặc không có lợi ích cho cuộc sống, nhưng chúng không phải là mục tiêu tối hậu của đạo Phật. Chúng ta chấp nhận con đường của Đức Phật đã đề ra, tức là chấp nhận cái tiền đề và kết quả của nó. 
3/ Thật không đơn giản để nhận thức được cuộc đời nầy là khổ, ngay chính ở bản thân ta. Và với lòng ham muốn vô hạn của con người, việc chấp nhận dục ái - nhất là ở khía cạnh vi tế của nó, là nguyên nhân của mọi đau khổ lại càng khó hơn. Tâm trí có mặt chân thật nhưng cũng có mặt gian trá, Sự mong ước thỏa mản đầy ích kỷ luôn ngụy biện cho hành động của mình
4/ Đạo Phật là đạo tự giác, bạn tự do đến nếu thấy ở đây đem lại cho bạn nhiều lợi ích. Và bạn cũng tự do rời bỏ nếu thấy không phù hợp với cá tính và quan điểm riêng của bạn. Không có vấn đề nào đáng tranh luận ở đây. 

Đối với mỗi Phật tử chúng ta, mục tiêu là thế, nhưng phương tiện đến lại tùy theo căn cơ và quốc độ mỗi người. Vị chung nhất của đạo Phật là vị giải thoát. Tôi đi chung đường với bạn nhưng không nhất thiết phải bước vào chính bước chân của bạn. Và lại càng không thể áp đặt bạn vào bước chân của riêng tôi.

5/ Sự mê lầm của mỗi người mỗi khác. Vấn đề ở đây là ta nên mở rộng tâm để nhìn lại mình và để học hỏi có chọn lọc ở mọi người. Sự cố chấp vào 1 quan điểm nhất định đều gọi là định kiến. Một cái khuôn cho tất cả mọi người thì thật không hay lắm. 

6/ Cuộc sống của con người thật đa dạng; các nghiên cứu về triết học, khoa học, văn hóa, xã hội…ít nhiều đều có lợi ích nếu ta khéo biết sử dụng. Con dao thì vô tình, kẻ cầm dao mới là chủ thể của thiện ác. Con đường đạo Phật cốt hướng dẩn ta có được 1 tâm thức thiện lành, bớt khổ thêm vui cho mình và mọi người, và vì vậy không có gì chống trái với các môn học khác.

Tin tức cùng danh mục »
Tin tức mới cập nhật »