Bát quái và hướng tốt xấu đối với mỗi người
21-09-2010 | Nguồn: Thongtri.com

Ở đây chỉ đề cập đến Hậu Thiên Bát Quái. Hậu Thiên Bát Quái do Châu Vương sáng lập vựa vào Tiên Thiên Bát Quái của Phục Hy.

 

a. Bái Quái gồm có 8 hướng mỗi hướng phối với một quẻ đơn, và 24 sơn hướng tương ứng với các thiên can và địa chi được hình thành như sau:

1
Hướng Bắc ngủ hành thuộc Thủy tương ứng với quẻ Khãm   và 3 sơn Nhâm, Tý, Quý.
2
Hương Nam ngủ hành thuộc Hỏa tương ứng với quẻ Ly   và ba sơn Bính, Ngọ, Đinh.
3
Hướng Đông ngủ hành thuộc Mộc tương ứng với quẻ Chấn   và ba sơn Giáp, Mảo, Ất.
4
Hướng Tây ngủ hành thuộc Kim tương ứng với quẻ Đoài   và ba sơn Canh, Dậu, Tân.
5
Hướng Đông Bắc ngủ hành thuộc thổ tương ứng với quẻ Cấn   và ba sơn Sửu, Cấn, Dần.
6
Hướng Đông Nam ngủ hành thuộc Mộc tương ứng với quẻ Tốn   và ba sơn Thìn, Tốn, Tị.
7
Hướng Tây Nam ngủ hành thuộc Thổ tương ứng với quẻ Khô   và ba sơn Mùi, Khôn, Thân.
8
Hướng Tây Bắc ngủ hành thuộc Kim tương ứng với quẻ Càn    

b. Hình thể Bát Quái:

Tin tức cùng danh mục »
Tin tức mới cập nhật »