Là tiết lễ đầu tiên của năm bắt đầu từ lúc giao thừa tới lễ trừ tịch.

Nguyên là bắt đầu. Đán là buổi sớm mai. Tết Nguyên Đán tức là tết bắt đầu năm, mở đầu cho một năm mới với tất cả các cảnh vật đều mới mẻ đón Xuân sang.
Với người Hà Nội, ngày Tết Nguyên Đán có một giá trị tinh thần rất lớn. Giá trị đó ẩn sâu trong đời sống tâm linh của mỗi người, trong gia đ...
Vè là một thể loại văn vần dân gian, nó phản ánh cuộc sống xã hội, lịch sử... cũng như những sinh hoạt thường ngày của con người. Cũng như vậy, vè Nam bộ là một dạng văn vần tồn tại ...
Tôi mới khám phá được rằng một người uống nước và ăn chay nghiêm ngặt thì người đó có thể được một số tính chất vĩ đại của sự thông suốt siêu phàm, biện tài...
Hình ảnh Phật Mẫu Chuẩn Đề Vương Bồ Tát
Juselino là một nhà tiên tri đương đại đã và đang đưa ra những lời tiên đoán kinh hoàng về vận mệnh nhân loại và số phận...
Ngày 23 tháng chạp hằng năm Âm lịch, người ta quen lệ tiễn ông Táo về trời. Người miền Bắc gọi là Chạp ông Công, người miền Nam gọi cách c...
Trang: 12