Quy định bảo mật của Thongtri.com được đưa ra nhằm giúp các thành viên hiểu được việc cung cấp thông tin cho Thongtri.com và Thongtri.com sẽ sử dụng nguồn thông tin đó như thế nào, đồng thời giúp bạn có những Quyết định sáng suốt khi sử dụng từng chức năng của Thongtri.com tại địa chỉ web Thongtri.com.

Khi sử dụng hoặc truy nhập Thongtri.com, bạn mặc nhiên chấp nhận tất cả những điều khoản trong Qui định bảo mật này. Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi hoặc đề xuất nào liên quan đến Qui định này,  bạn vui lòng liên lạc với chúng tôi qua địa chỉ email: webmaster@thongtri.com.

Về Thongtri.com và những thông tin mà thành viên cung cấp

Thongtri.com là dịch vụ internet dành cho cộng đồng trực tuyến. Khi bạn đăng ký làm thành viên, bạn cần cung cấp cho chúng tôi những thông tin cá nhân như: Họ và tên (thông tin chính xác), địa chỉ email, số điện thoại, sở thích và một số thông tin khác được gọi là Hồ sơ cá nhân. Là một phần của thủ tục đăng ký, mỗi thành viên Thongtri.com tạo một Hồ sơ cá nhân riêng.

Mỗi lần bạn truy nhập Thongtri.com, hệ thống sẽ sử dụng cookies để lưu lại những hoạt động của bạn trên đó. Chúng tôi sử dụng session ID cookies để xác nhận người dùng đã đăng nhập hệ thống. Những cookies này sẽ hết hiệu lực khi người dùng đóng trình duyệt Thongtri.com. Mặc định, chúng tôi sử dụng một cookie để lưu ID khi bạn đăng nhập (nhưng không phải là mật khẩu của bạn) để giúp bạn dễ dàng đăng nhập khi quay trở lại Thongtri.com. Các đơn vị quảng cáo trên web site cũng có thể lưu hoặc đọc các cookies trên trình duyệt của bạn. Bạn có thể xóa hoặc khóa cookie này khi sử dụng chức năng cấu hình trong trình duyệt của bạn. Trong trường hợp này có thể bạn sẽ không sử dụng được một số chức năng trên hệ thống của chúng tôi và bạn có thể được yêu cầu nhập lại mật khẩu nhiều lần trong khi vẫn còn session.

Chúng tôi sử dụng thông tin bạn cung cấp như thế nào?

Chúng tôi sử dụng thông tin cá nhân của bạn để giúp Thongtri.com hoạt động hiệu quả và để liên hệ với bạn về những giao dịch và các hoạt động khác của bạn trên Website. Chúng tôi cũng sẽ sử dụng Thông tin cá nhân của bạn để gửi tới bạn những thông báo về những dịch vụ mới của Thongtri.com hoặc dịch vụ liên kết với các bên thứ ba mà chúng tôi tin rằng sẽ hữu ích với bạn.

Chúng tôi không tiết lộ cho bên thứ ba thông tin cá nhân của bạn, hoặc thông tin về việc sử dụng website Thongtri.com của bạn (chẳng hạn các khu vực bạn ghé thăm, hay các dịch vụ mà bạn truy cập), trừ năm mục sau đây:

–  Chúng tôi có thể cung cấp thông tin cho các nhóm thứ ba nếu bạn đồng ý. Ví dụ, nếu bạn cho biết bạn muốn nhận thông tin về các sản phẩm và dịch vụ của bên thứ ba, chúng tôi có thể cung cấp thông tin liên hệ của bạn cho bên thứ ba đó, ví dụ người sử dụng lao động, các nhà tuyển dụng, người thu thập dữ liệu, nhân viên thị trường hoặc những người khác với mục đích gửi email cho bạn hay liên lạc với bạn theo cách khác. Chúng tôi có thể dùng dữ liệu đã có về bạn (như các mối quan tâm hay sở thích mà bạn đã trình bày) để xác định xem liệu bạn có thể quan tâm đến các sản phẩm hay dịch vụ của một bên thứ ba cụ thể nào không.

–  Chúng tôi có thể tiết lộ thông tin như vậy cho các công ty và cá nhân mà chúng tôi thuê để thay mặt chúng tôi thực hiện các chức năng của công ty. Ví dụ, việc lưu giữ các máy chủ, phân tích dữ liệu, cung cấp các trợ giúp về tiếp thị, xử lý thẻ tín dụng hoặc các hình thức thanh toán khác, và dịch vụ cho khách hàng. Những công ty và cá nhân này sẽ truy cập tới thông tin cá nhân của bạn khi cần để thực hiện các chức năng của họ, nhưng không chia sẻ thông tin đó với bất kỳ bên thứ ba nào khác.

–  Chúng tôi có thể tiết lộ thông tin như vậy nếu có yêu cầu pháp lý, hay từ một cơ quan chính phủ hoặc nếu chúng tôi tin rằng hành động đó là cần thiết nhằm: (a) tuân theo các yêu cầu pháp lý hoặc chiếu theo qui trình của luật pháp; (b) bảo vệ các quyền hay tài sản của pháp nhân sở hữu trang web Thongtri.com.com, hoặc các công ty đối tác; (c) ngăn chặn tội phạm hoặc bảo vệ an ninh quốc gia; hoặc (d) bảo vệ an toàn cá nhân của những người sử dụng hay công chúng

–  Chúng tôi có thể tiết lộ và chuyển thông tin như vậy tới một nhóm thứ ba, đối tượng mua lại toàn bộ hay phần lớn pháp nhân sở hữu trang web Thongtri.com, bằng cách liên kết, hợp nhất hoặc mua toàn bộ hay phần lớn các tài sản của chúng tôi.

–          Chúng tôi có thể dùng tên bạn, tên hay logo của công ty bạn, hay thông tin khác từ tài khoản của bạn cho bất kỳ hay tất cả các mục đích tiếp thị của Thongtri.com. Ví dụ, các tên hay logo công ty có thể được dùng trong quảng cáo trên báo, thư gửi trực tiếp, phương tiện bán hàng, áp phích quảng cáo và các tài liệu khác liên quan đến Thongtri.com.

Thongtri.com cũng có thể chia sẻ thông tin vô danh về khách ghé thăm các mục của Thongtri.com với các khách hàng, đối tác và bên thứ ba khác để họ có thể hiểu về các loại khách tới thăm website Thongtri.com và cách họ sử dụng site.

Các liên kết

Thongtri.com có thể chứa các liên kết tới các web site khác. Dĩ nhiên chúng tôi không chịu trách nhiệm về những hoạt động của bạn trên các web site đó. Các bạn nên thận trọng tìm hiểu những qui định về quyền riêng tư của các Website đó trước khi cung cấp các thông tin cá nhân, nếu không thông tin cá nhân của bạn sẽ bị sử dụng không đúng mục đích.

Mời bạn bè

Khi một thành viên của Thongtri.com mời một người bạn khác tham gia Thongtri.com, chúng tôi yêu cầu họ cung cấp địa chỉ email của người bạn đó. Hệ thống sẽ tự động gửi một thư mời đến địa chỉ email của người được mời. Thongtri.com lưu những địa chỉ email này để tự động thêm vào danh sách bạn bè của người gửi thư mời, đồng thời khi email thành viên giới thiệu kích hoạt thông tin thành viên giới thiệu sẽ được tặng điểm. Thongtri.com không bán hoặc sử dụng địa chỉ email cho bất kỳ mục đích nào khác ngoài việc gửi thư mời và các thông báo cho thành viên.

Sửa đổi hoặc xóa thông tin

Việc truy nhập và quản lý toàn bộ thông tin cá nhân của các thành viên trên Thongtri.com là không khó khăn bởi bạn có thể cập nhật hồ sơ của mình bằng các công cụ chỉnh sửa hồ sơ. Thông tin sẽ được cập nhật ngay lập tức. Bất kỳ thành viên nào muốn hủy bỏ tài khoản trên Thongtri.com hãy liên lạc với chúng tôi qua địa chỉ email: webmaster@thongtri.com. Thông tin đã xóa vẫn có thể tồn tại trong các bản sao lưu trong một khoảng thời gian nào đó, khả năng này là rất ít xảy ra. Trong một vài trường hợp đặc biệt khi lấy lại dữ liệu thì thông tin cũ vẫn được hiển thị.

Bảo mật

Mật khẩu của tài khoản của tất cả thành viên Thongtri.com đều được bảo vệ. Thongtri.com ngăn chặn việc lấy thông tin để bảo vệ thông tin cá nhân của thành viên. Thực tế là, an ninh mạng không an toàn tuyệt đối cho nên Thongtri.com không đảm bảo về tính bảo mật này, và Thongtri.com không chịu trách nhiệm về những thiệt hại xảy ra. Qui định bảo mật có thể có những thiếu sót nhất định, do trục trặc kỹ thuật, hoặc các vấn đề tương tự. Vì thế Thongtri.com hoàn toàn không chịu trách nhiệm do những lỗi đó gây ra. Hãy luôn luôn cẩn trọng và tự bảo vệ thông tin cá nhân của bạn

Vì email và tin nhắn nhanh không được coi là những phương thức liên lạc an toàn, chúng tôi yêu cầu bạn không gửi thông tin cá nhân đến Thongtri.com hoặc các thành viên khác của Thongtri.com qua dịch vụ email hay tin nhắn nhanh. Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi nào về bảo mật của website Thongtri.com, vui lòng liên lạc với chúng tôi qua địa chỉ email: webmaster@thongtri.com.

Thay đổi Qui định bảo mật của Thongtri.com

Chúng tôi cập nhật Qui định bảo mật này định kỳ. Chúng tôi sẽ đăng tin trên trang web Thongtri.com để thông báo Qui định mới. Các thay đổi dù nhỏ cũng sẽ có hiệu lực ngay lập tức. Trong trường hợp chúng tôi sử dụng thông tin nhận dạng của người dùng khác hay trái với những gì đã cam kết tại thời điểm chúng tôi thu thập thông tin, chúng tôi sẽ thông báo trên trang web Thongtri.com trong vòng 30 ngày.