1.        Sự đồng thuận của bạn:

Khi bạn sử dụng hoặc ghé thăm trang web Thongtri.com bao gồm tất cả các nội dung hiện có, bạn đã chứng tỏ rằng mình chấp nhận:

1.1    Các nội dung trong qui định sử dụng của website này.

1.2    Qui định về điều khoản và chính sách được nói rõ tại địa chỉ: phongthuyonline.net/quy-dinh-bao-mat/

Nếu bạn không đồng ý với qui định sử dụng này và/hoặc các Qui định về sự riêng tư của chúng tôi thì xin vui lòng ngừng việc sử dụng trang web này.

2.        Truy cập web:

2.1    Thongtri.com bằng cách này thừa nhận bạn có quyền sử dụng trang web Thongtri.com, với điều kiện như sau:

a.          Sử dụng trang web Thongtri.com vào mục đích cá nhân, không phải mục đích thương mại;

b.          Không phát tán các đoạn quảng cáo, thư rác,… trái với qui định;

c.          Không phát tán bất kỳ nội dung nào có chứa virus, hoặc các chương trình, file làm hư hại tới máy tính;

d.         Không phá hoại máy chủ, hệ thống mạng liên kết tới trang web Thongtri.com;

e.          Tuân theo qui định sử dụng này.

2.2    Bạn phải tạo một tài khoản để có thể sử dụng một số tính năng của trang web. Không được phép sử dụng tài khoản của người khác khi chưa được sự đồng ý. Bạn cần cung cấp thông tin đầy đủ và chính xác khi tạo một tài khoản mới. Bạn sẽ tự chịu trách nhiệm về các vấn đề liên quan tới việc sử dụng tài khoản đó, do vậy chúng tôi khuyến cáo bạn nên giữ mật khẩu cẩn thận. Cần thông báo cho Thongtri.com ngay khi nghi ngờ có người nào đó sử dụng bất hợp pháp tài khoản của bạn. Bạn sẽ phải chịu trách nhiệm pháp lý đối với những tổn thất của Thongtri.com hoặc các bên có liên quan trong trường hợp các tổn thất đó được xác định là do tài khoản của bạn gây ra. Thongtri.com sẽ không chịu trách nhiệm với những tổn thất của bạn nảy sinh do việc tài khoản của bạn bị sử dụng bất hợp pháp gây ra.

2.3    Bạn đồng ý không lấy và sử dụng các thông tin cá nhân của người sử dụng khác, bao gồm các thông tin về tài khoản hoặc địa chỉ e-mail (thư điện tử) từ trang web, không lấy (hoặc lôi kéo các thành viên khác lấy) các thông tin từ hệ thống vì mục đích thương mại.

2.4    Thongtri.com có quyền từ chối truy cập của bạn ngay lập tức mà không cần thông báo lý do.

3.        Bản quyền:

Quyền sở hữu trí tuệ:

Các nội dung trên trang web Thongtri.com, gồm tất cả các nội dung do người sử dụng đăng tải, bao gồm và không giới hạn: thông tin, văn bản, phần mềm, tập lệnh, đồ hoạ, ảnh, âm thanh, âm nhạc, Video (dưới dạng các file đính kèm) và các tính năng tương tác khác… trách nhiệm thuộc về người đăng tải lên hệ thống. Chính vì vậy, khi bạn đăng một thông tin lên hệ thống thì bạn cần chắc chắn rằng bạn được sự cho phép hợp pháp của tác giả, và thông tin đó không vi phạm vào quyền sở hữu trí tuệ. Bạn không được phép sao chép, phân tán, chuyển nhượng, bán, cấp phép, sửa chữa hoặc khai thác vào bất kỳ mục đích nào khác mà không được sự đồng ý của người có thẩm quyền của Thongtri.com. Thongtri.com giữ quyền sở hữu đối với các nội dung chưa rõ ràng về quyền sở hữu trí tuệ trên/hoặc có liên quan tới trang web của chúng tôi. Nếu bạn tải xuống hoặc in một nội dung nào đó (sử dụng vì mục đích cá nhân) bạn phải tuân theo các quy định về bản quyền hoặc các luật về sở hữu trí tuệ liên quan tới nội dung đó. Bạn đồng ý không làm hỏng, vô hiệu hoá hoặc có những xâm phạm khác vào các tính năng bảo mật hoặc các chức năng ngăn chặn, cấm sử dụng, sao chép các nội dung và tôn trọng các qui định về giới hạn sử dụng của trang web.

Qui định về các nội dung do người sử dụng đăng tải:

Thongtri.com luôn tạo điều kiện để bạn đăng tải các thông tin, câu hỏi hoặc các nội dung khác nhằm mục đích chia sẻ cho cộng đồng. Thongtri.com có toàn quyền trong việc chấp nhận hoặc từ chối các nội dung do người sử dụng đăng tải.

3.1.   Bạn sẽ tự chịu trách nhiệm pháp lý về các nội dung mà bạn đăng tải và kết quả (hậu quả) của việc đưa chúng lên trang web Thongtri.com.

3.2.   Bạn sở hữu hoặc có thẩm quyền cần thiết để cho phép Thongtri.com sử dụng tất cả bản quyền, thương hiệu hoặc các quyền sở hữu trí tuệ khác đối với hoặc liên quan tới tất cả các nội dung mà bạn đăng tải;

3.3.   Bạn có sự đồng ý hoặc cho phép bằng văn bản của từng nội dung đăng tải của bạn; về việc sử dụng các thông tin tương tự như đã được cảnh báo bởi trang web và được nêu ra trong qui định sử dụng này.

3.4.   Bạn giữ tất cả các quyền sở hữu đối với các nội dung đăng tải của bạn. Tuy nhiên, bằng việc đăng các nội dung này lên webiste Thongtri.com, bạn chuyển quyền này cho Thongtri.com. Khi đó Thongtri.com sẽ có toàn quyền sử dụng những nội dụng này; có thể sao chép, và sửa đổi lại (bao gồm nhưng không giới hạn): việc đổi tên, sửa chữa, cắt ngắn, chia nhỏ thông tin, và sử dụng một phần hoặc toàn bộ thông tin cho công việc biên soạn để đưa lên trang web.

3.5.   Bạn cũng cho phép người sử dụng trang web Thongtri.com quyền sử dụng (không giới hạn) việc; chỉnh sửa lại, phân tán, nội dung của tài liệu bạn đăng tải đó vì mục đích cá nhân hoặc phi thương mại.

3.6.   Bạn đồng ý rằng bạn sẽ không:

a.          Đăng tải các nội dung đã có bản quyền, các bí mật thương mại hoặc các nội dung khác liên quan tới các quyền sở hữu trí tuệ của bên thứ ba, trừ phi bạn là chủ sở hữu hợp pháp của các nội dung này hoặc có sự chấp nhận từ những người sở hữu đủ thẩm quyền để đưa những nội dung này lên trang web Thongtri.com  và chuyển nhượng cho Thongtri.com tất cả các quyền sở hữu như đã nêu;

b.         Đưa thông tin sai sự thật hoặc xuyên tạc có thể gây hại tới Thongtri.com hoặc bất kỳ bên thứ ba nào;

c.          Đưa các thông tin trái pháp luật; khiêu dâm, nói xấu, bôi nhọ hoặc đe doạ, phân biệt chủng tộc, kích động người khác phạm tội, hoặc các vấn đề khác vi phạm luật pháp và thuần phong văn hoá Việt nam;

d.         Đăng những thông tin sai sự thật về bản thân. Thongtri.com sẽ không chịu bất kỳ trách nhiệm pháp lý nào có liên quan tới các nội dung do người sử dụng đăng tải này.

3.7.   Bạn hiểu rằng khi sử dụng trang web Thongtri.com, bạn sẽ tiếp nhận nhiều nội dung thông tin được đăng tải từ nhiều nguồn khác nhau.

Thongtri.com  không chịu trách nhiệm về mức độ chính xác, tính hữu ích, độ an toàn, hoặc các quyền sở hữu trí tuệ của/hoặc liên quan tới những thông tin mà người sử dụng trang web đăng tải.

Khi truy cập trang web Thongtri.com có thể bạn sẽ thấy một vài thông tin nào đó do người sử dụng đăng tải là không đúng sự thật, không đứng đắn hoặc có thể gây phản cảm và bạn đồng ý thôi không sử dụng dịch vụ, và do vậy bạn cũng cam kết không có những hành động chống lại Thongtri.com, các chi nhánh, nhân viên, hoặc các trung tâm, tổ chức của Thongtri.com về tất cả các vấn đề có liên quan tới việc sử dụng trang web của bạn. Bạn cam kết rằng; bạn chỉ truy cập vào những nội dung nào đó (có thể có) trên trang web được cho là các nội dung dành cho người lớn chỉ khi bạn khi bạn trên độ tuổi được pháp luật cho phép.

Bản quyền và những qui định về nội dung:

Thongtri.com tôn trọng quyền sở hữu trí tuệ của các bên liên quan và yêu cầu bạn cũng tôn trọng các quyền về sở hữu trí tuệ. Thongtri.com không cho phép các hoạt động vi phạm bản quyền và xâm phạm tới quyền sở hữu trí tuệ trên trang web của mình. Thongtri.com sẽ xoá tất cả các nội dung được phát hiện là xâm phạm tới quyền sở hữu trí tuệ của người khác mà không cần báo trước. Nếu phát hiện bạn lặp lại hành động vi phạm quyền sở hữu trí tuệ này Thongtri.com có quyền giới hạn truy nhập của bạn bất cứ lúc nào mà không cần thông báo trước.

Nếu bạn chắc chắn rằng một nội dung nào đó của bạn bị sao chép vi phạm với những qui định hiện hành về quyền tác giả, xin hãy vui lòng thông báo và cung cấp cho Thongtri.com những thông tin sau:

a.         Thông báo từ phía bạn, khẳng định rằng nội dung đã được đăng tải khi chưa được sự đồng ý của người giữ bản quyền.

b.         Một văn bản có chữ ký của người có thẩm quyền công nhận quyền sở hữu trí tuệ của bạn với nội dung mà bạn cho là bị vi phạm quyền sở hữu trí tuệ đó.

c.         Thông báo về địa chỉ trên trang web nơi có chứa nội dung bị vi phạm bản quyền (cung cấp địa chỉ tới nội dung đó).

d.        Địa chỉ, số điện thoại và e-mail của bạn.

e.         Một bản cam kết của bạn trước pháp luật rằng những thông tin bạn đưa ra là hoàn toàn chính xác và bạn là người giữ bản quyền hợp pháp hoặc có quyền đại diện hợp pháp cho người giữ bản quyền đó.

f.          Nếu có vấn đề có liên quan tới bản quyền tác giả, quyền sở hữu trí tuệ xin bạn vui lòng liên hệ với Thongtri.com theo địa chỉ sau:

CỔNG THÔNG TIN TRỰC TUYẾN (THONGTRI.COM)

Điện thoại: 667 22 129

Email: info@Thongtri.com

Xin hãy chú ý rằng: bất kỳ ai có chủ ý cung cấp những thông tin sai sự thật về các nội dung hoặc hoạt động vi phạm bản quyền tác giả sẽ bị xử lý trước pháp luật.

4.        Tuyên bố từ chối bảo đảm:

Bạn hiểu rõ và đồng ý rằng:

Do nội dung của trang web được cập nhật từ nhiều nguồn khác nhau do người sử dụng đăng tải, nên bạn sẽ phải hoàn toàn tự chịu rủi ro khi truy cập trang web. Trong phạm vi cho phép của pháp luật, bộ phận quản lý và toàn bộ công nhân viên, các công ty liên quan, các tổ chức liên kết với Thongtri.com từ chối một cách rõ ràng mọi sự bảo đảm với trang web. Thongtri.com không cam kết, bảo đảm cho tính chính xác hoặc hoàn chỉnh của nội dung trang web và không có trách nhiệm với bất kỳ:

a.          Lỗi hoặc sự thiếu chính xác của các thông tin trên trang web;

b.          Tổn thất cá nhân hoặc những thiệt hại về tài sản gây ra từ việc sử dụng trang web;

c.          Bất cứ sự truy cập bất hợp pháp tới/hoặc sử dụng hệ thống, thông tin cá nhân, các thông tin về tài chính lưu trữ trong đó;

d.         Bất kỳ lỗi, virus, các chương trình gián điệp, hoặc những vấn đề tương tự như vậy được truyền tới/hoặc từ trang web của chúng tôi bởi bên thứ ba;

e.          Bất kỳ tổn thất, thiệt hại có nguyên nhân từ việc sử dụng nội dung trên/hoặc qua trang web.

Chúng tôi không cam kết, hoặc chịu trách nhiệm về nội dung, sản phẩm hoặc dịch vụ được quảng cáo, chào bán bởi một bên thứ ba thông qua trang web Thongtri.com,Thongtri.com cũng sẽ không tham gia và chịu trách nhiệm về việc kiểm tra các giao dịch giữa bạn và bên thứ ba cung cấp sản phẩm hoặc dịch vụ đó.

5.        Loại trừ trách nhiệm:

Thongtri.com sẽ không chịu trách nhiệm trong bất kỳ trường hợp nào dưới đây (bao gồm nhưng không giới hạn) về: thiệt hại trực tiếp, gián tiếp, ngẫu nhiên, đặc biệt, mang tính trả thù, hoặc có hậu quả từ bất kỳ lý do nào được liệt kê dưới đây:

a.          Nội dung (bao gồm bất kỳ lỗi hoặc sự thiếu chính xác trong đó);

b.          Những tổn thất cá nhân hoặc những thiệt hại bất khả kháng về tài sản có nguyên nhân từ trang web;

c.          Việc sử dụng bất hợp pháp các máy chủ và/hoặc sử dụng trái phép bất kỳ thông tin cá nhân, các thông tin tài chính chứa trong đó;

d.         Bất kỳ sự gián đoạn hoặc lỗi truyền tín hiệu tới/hoặc từ trang web của chúng tôi;

e.          Bất kỳ lỗi, virus, phần mềm gián điệp, hoặc những phần mềm tương tự như vậy có thể bị chuyển tới/hoặc từ trang web của chúng tôi bởi bên thứ ba;

f.           Lỗi hoặc sai sót trong nội dung tin tức hoặc những thiệt hại mắc phải do việc bạn sử dụng nội dung trên hoặc thông qua trang web. Giới hạn trách nhiệm đã nói tới trên đây sẽ áp dụng trong phạm vi điều chỉnh của luật pháp đối với từng trường hợp cụ thể.

Đặc biệt, bạn công nhận rằng Thongtri.com sẽ không chịu trách nhiệm với các nội dung mà người sử dụng đăng tải trên trang web, hoặc sự công kích, nhạo báng, trái với đạo đức của bất kỳ bên thứ ba nào và những rủi ro như đã được liệt kê trên đây.

6.    Cam kết của bạn:

Bạn cam kết KHÔNG khiếu nại Thongtri.com (bao gồm các chi nhánh, văn phòng đại diện, bộ phận quản lý, công nhân viên và các trung tâm) về tất cả các thiệt hại, trách nhiệm, tổn thất, hoặc các chi phí tới từ:

a.          Việc bạn sử dụng trang web;

b.          Do bạn vi phạm các điều khoản này;

c.          Do vi phạm các qui định áp dụng cho các nội dung do người sử dụng đăng tải;

d.         Do bạn vi phạm quyền của bất kỳ bên thứ ba, bao gồm (không giới hạn) các quyền liên quan tới bản quyền tác giả, quyền sở hữu trí tuệ, quyền xuất bản hoặc các quyền cá nhân; hoặc

e.          Khiếu nại từ một bên thứ ba do nội dung bạn đăng tải gây ra.

7.    Những điều khoản chung:

Bạn đồng ý rằng:

a.       Trang web Thongtri.com có trụ sở chính tại Toronto, Canada;

b.      Do vậy những điều khoản này sẽ được điều chỉnh bởi luật pháp Canada.

c.       Các qui định sử dụng này, cùng với các qui định về sự riêng tư tại địa chỉ http://www.Thongtri.com/thoa-thuan-su-dung.html và bất kỳ các văn bản khác của Thongtri.com  được qui định trên trang web, sẽ cấu thành đầy đủ thoả thuận giữa bạn và Thongtri.com liên quan tới trang web. Nếu bất kỳ điều khoản nào bị vô hiệu hoá bởi quyết định của cơ quan có thẩm quyền, thì sự vô hiệu lực của điều khoản đó sẽ không ảnh hưởng tới tính hiệu lực của các điều khoản khác được nêu ra trong các qui định sử dụng này. Thongtri.com có quyền bổ sung, sửa đổi nội dung qui định sử dụng này vào bất kỳ thời điểm nào mà không cần phải thông báo trước, và người sử dụng trang web phải có trách nhiệm theo dõi các qui định chung này thường xuyên để nhận biết được những sự thay đổi này. Việc bạn tiếp tục sử dụng trang web sau khi chúng tôi bổ sung các nội dung trong các điều khoản và qui định thể hiện rằng bạn đã đọc và chấp nhận với những sự sửa đổi đó.


Bạn và Thongtri.com thoả thuận rằng: bất cứ vấn đề nào là nguyên nhân gây ra việc kiện tụng phát sinh từ hoặc liên quan tới trang web Thongtri.com phải được bắt đầu trong khoảng thời gian 1 (một) năm tính từ khi nguyên nhân của việc kiện tụng đó xảy ra. Ngoài thời gian đó, Thongtri.com có quyền từ chối tham gia giải quyết vấn đề đó.