Các loại ngãi hỗ!!!
22-09-2010 | Nguồn:

1- Hoa ngải gió: Gồm 2 loại, bông đỏ  và bông trắng.

Photobucket

Photobucket Photobucket 

2- Ngải gồng:

 Photobucket Photobucket

3- Hoa ngải: dùng làm bùa yêu, luyện trong dầu thơm, dầu dừa...

Photobucket Photobucket

4- Hoa ngải vằn: loại lai tạp bông đỏ tím.

Photobucket

5- Hoa ngải vằn: loại bông trắng

Photobucket

Tin tức cùng danh mục »
Tin tức mới cập nhật »