LUYỆN NGÃI NÀNG MƠN CẦU TÀI, GỌI KHÁCH
05-09-2013 | Nguồn: MinhThanh
 
Giúp cho các bạn có niềm tin về ngãi, có thể bỏ chút thời gian luyện sẽ có hữu ích cho việc kinh doanh buôn bán của mình

Mỗi ngày ngồi luyện từ 10 đến 15 phút, càng nhiều càng tốt vào giờ Dậu ( từ 17 đến 19 h) và giờ mảo ( từ 5 đến 7h) sau khi mặt trời lặn và trước khi mặt trời mộc.

Cách luyện: Ngồi trước chậu ngãi đã đốt nhang, mỗi lần đọc mỗi lần thổi vào.

Hàng tháng cúng hai lần ngày mùng 2 và 16, gồm có nhang, hoa, bắp ran, hột gà sống, gạo muối, rượu, nước.

 

Đọc chú như sau: “À ù sú me la ni mì nắc sây, nông nĩa cầm binh a la nanh, nĩa giặc sa ni, tý sửu dần mảo thìn tỵ ngọ mùi thân dậu tuất hợi. Cữu huyền thất tổ, cữu thiên huyền nữ , ngũ nông thái tuế, lỗ ban đại sát, bất thực hương đăng, bất thực đăng tốt”, trợ kỳ cho ( nói tên tuổi và địa chỉ ) cầu tài may mắn gọi khách đến công ty ( nói tên và địa chỉ) ngày càng đông…

Tin tức cùng danh mục »
Tin tức mới cập nhật »