CÁCH LÀM BÁT HƯƠNG
29-04-2011 | Nguồn: thanhbamailinh

Làm bát hương cho mọi người như sau:

   1. Để làm bát hương phải có tờ Duệ hiệu, Thần sa, Vàng tấm (vàng thật nhưng là vàng bụi)  mỗi bát 1 gói Thất Bảo, 3 tờ tiền âm, 3 tờ tiền mới (màu đỏ)

   2. Dùng bút đỏ viết vào tờ Duệ hiệu tên Thần linh hoặc thờ ai đó thì ghi vào ( bằng chữ Nho, nếu không biết Nho thì chữ Quốc ngữ cũng được)  Cụ thể là:

   +  Thờ Thần linh thì ghi: "Thần linh bản xứ Ngũ phương ngũ thổ chi thần vị"

   +  Thờ Gia tiên thì ghi:  "Thủy Tổ (.Họ...  ) Tộc chi thần vị "

   +  Thờ Thần Tài thì ghi: " Chúa Thần Tài, Chúa Thổ địa chi Thần vị"

   +  Thờ người mới chết ( tức bát hương ở bàn thờ Tang) thì ghi:  "Chính hồn Nguyễn Văn A sinh năm... Tử năm...Chi thần vị" gói lại cùng các thứ trên để đáy bát rồi đổ tro nếp lên trên, chọn giờ tốt, ngày tốt ( ngày có có trực Trừ ) thì đặt lên ban thờ thắp mỗi bát 5 nén hương và khấn gọi nhập bát hương . sau khi khấn gọi 3 lần xong, tay bắt ấn ( ngón cái đặt lên đầu ngón giữa) và đọc nhỏ 3 lần câu chú: :" OM MA NI PA ME HUM “

Đây là cách làm của những cụ ngày xưa rất hiệu nghiệm tôi giới thiệu để bạn nào cần thì tham khảo.

Tin tức cùng danh mục »
Tin tức mới cập nhật »