VĂN CÚNG KHAI TRƯƠNG
04-03-2011 | Nguồn: www.thongtri.com

 

 

Nam mô A Di Đà Phật .
Nam mô A Di Đà Phật .
Nam mô A Di Đà Phật .
Kính lạy : Hoàng Thiên hậu Thổ chư vị tôn Thần .
Quan đương niên hành khiển .
Ngài bản cảnh Thành Hoàng chư vị đại Vương .
Ngài bản xứ Thần linh Thổ địa . Ngài định Phúc Táo quân . Các ngài Địa Chúa Long mạch Tôn Thần và tất cả các Thần linh cai quản và cư ngụ trong khu vực này .
Hôm nay là ngày …. tháng ….. năm ……
Con tên là (nói họ tên thật) ................................... ..........Ngụ tại ( nói địa chỉ hiện đang cư ngụ): .................................................. ......................................
Thành tâm sửa biện hương , hoa , lễ vật và các thứ cúng dâng bày ra trước án . kính cáo chư vị Linh Thần , cúi mong soi xét và cho phép được KHAI TRƯƠNG. ( khai trương việc gì nói rõ)
Con thành tâm cung thỉnh:
Ngài đương niên hành khiển Thái tuế chí đức tôn Thần .
Ngài bản cảnh Thành Hoàng chư vị đại Vương .
Ngài bản xứ Thần linh Thổ địa . Ngài định Phúc Táo quân . Các ngày Địa Chúa Long mạch Tôn Thần và tất cả các Thần linh cai quản và cư ngụ trong khu vực này .
Cúi xin : Giáng lâm trước án , chứng giám lòng thành , thụ hưởng lễ vật .
các vị tiền chủ , hậu chủ và các hương linh , cô hồn y thảo phụ mộc , phảng phất trong khu vực này . Xin mời tới đây chiêm ngưỡng tôn Thần , thụ hưởng lễ vật .
Đốt nén Tâm hương, cúi dâng lễ vật, một dạ chí thành chắp tay khấn nguyện, xin lượng cả bao dung. Thể đức hiếu sinh ra tay hộ độ cho con KHAI TRƯƠNG THUẬN LỢI cùng Gia quyến, bốn mùa được bình an, tam tiết được hưng long , thịnh vượng , lộc, tài thăng tiến, công việc hanh thông, giải vận, giải hạn, biến hung thành cát, như ý sở cầu, tòng tâm sở nguyện.
Phù trì cho con thân cung khang thái , bản mệnh bình an . Bốn mùa không hạn ách nào xâm , tám tiết có điềm lành tiếp ứng .Người người được bình an , tháng ngày được hưởng phần lợi lộc . Âm phù - Dương trợ , sở nguyện tòng tâm .
với  tấm lòng thành . Cúi xin chứng giám .
Cẩn cáo

Nam mô A Di Đà Phật .
Nam mô A Di Đà Phật .
Nam mô A Di Đà Phật .

Lễ vật cúng

Hương thơm 5 cây, đèn cầy đỏ 2 cây (nến), hoa 5 màu ( trừ hoa có gai), quả 5 loại, tiền vàng mã, gạo một dĩa nhỏ, muối hột một dĩa nhỏ, 3 chung rượu, 3 chung trà, một ly nước, gà luột hoặc heo quay một con, một đĩa xôi có màu đỏ, một đĩa bánh bò, ( có thể thêm một vài loại bánh tùy gia chủ)

Tin tức cùng danh mục »
Tin tức mới cập nhật »