NỐT RUỒI THÂN TRƯỚC PHỤ NỮ (6)
19-04-2011 | Nguồn: www.thongtri.com

1.Nốt ruồi mọc ở yết hầu, nếu nốt ruồi sống, đều là điềm tốt đẹp về lương duyên, chồng nói vợ nghe rất thuận thảo, nốt ruồi chết là diềm có hôn nhân đến quá sớm, không tốt, lấy chồng sớm thì sức khoẻ kém, bệnh tật liên miên, tuổi thọ sút kém.

2. Nốt ruồi mọc dưới cổ bên trái là chủ về nghèo khổ, nhiều trở ngại trên đường đời, không tốt cho nữ có nốt ruồi ở vị trí này.

Tin tức cùng danh mục »
Tin tức mới cập nhật »