Chuông gió
22-09-2010 | Nguồn: Thongtri.com

Chuông gió dùng để hóa giải tai nạn , tăng cường vận may trong gia đình, nhà ở hoặc nơi cửa hàng kinh doanh có những hình sát như: Góc nhọn, đường đi, sông ngòi đâm thẳng vào nhà, nhà có hành lang dài tạo nên sát khí, cửa bị khí ngủ hoàng xung sát.

Chuông gió có nhiều loại ở đây chỉ nói những loại tiêu biểu như, chuông làm bằng những ống kim loại có màu vàng và màu trắng ngủ hành thuộc kim , chuông làm bằng gốm sứ, ngủ hành thuộc thổ, chuông làm bằng những thanh gỗ ngủ hành thuộc mộc… (xác định ngủ hành của chuông có hai cách một là do vật liệu thuộc hành gì, hai là màu sắc thuộc hành gì), chọn treo chuông gió để hóa sát không được khắc với ngủ hành của chủ gia, có những cách treo chuông gió như sau:

  1. Treo ở giữa cửa ra vào hoặc ở góc trái cửa ra vào nơi có hình sát.
  2. Treo phía ngoài cửa sổ
  3. Treo ở giữa hành lang dài.
  4. Để tăng cường vận may treo chuông có sáu hoặc tám thanh.
  5. Thường thì treo chuông gió có năm thanh để hóa giải tai nạn, ngăn cản sát khí.

Thiện Tâm

Tin tức cùng danh mục »
Tin tức mới cập nhật »