Pháp khí và tháp văn xương
22-09-2010 | Nguồn: Thiện Tâm

Bài trí tháp văn xương có lợi cho học hành thành trò giỏi, thi cử đỗ đạt làm quan to, viết văn thơ hay, học giả có tài,  công danh sự nghiệp nghề văn tự phát đạt. Nơi bài trí ở bàn làm việc, nơi đầu giường, nơi kệ sách.

Thiện Tâm

Tin tức cùng danh mục »
Tin tức mới cập nhật »