Ngũ hành sinh khắc
22-09-2010 | Nguồn: Thongtri.com

Ngũ hành là năm hành khí đang vận trong Trời Đất gồm có : Kim, Mộc, Thuỷ, Thổ, Hoả. Biết đựơc Ngủ hành sinh khắc như thế nào thì mới có thể xem trên bát quái biết được sự sinh khắc của các sơn hướng đối với con ngưới và nhà ở.v.v…

 

Ngủ hành tương sinh :

 1.  
  1. Hành Kim sinh Hành Thủy
  2. Hành Thủy sinh hành Mộc
  3. Hành Mộc Sinh hành Hoả
  4. Hành Hoả sinh hành Thổ
  5. Hành Thổ sinh hành Kim


Ngủ hành tương khắc:

 1. Hành Kim khắc hành Mộc
 2. Hành Mộc khắc hành Thổ
 3. Hành Thổ khắc hành thủy
 4. Hành Thủy khắc hành Hỏa
 5. Hành Hỏa khắc hành Kim

Tin tức cùng danh mục »
Tin tức mới cập nhật »