Ba chữ phù này có thể sử dụng chung , tùy từng trường hợp mà sử dụng, trước khi dùng cần nguyện Tổ, vẻ phép, họa lại bằng nhang hoặc lưởi, đọc chú thổi vào phù. ">
Bùa trấn an, trấn trạch, trừ tà!!!
22-09-2010 | Nguồn:

 

http://trinhanmenh.vnweblogs.com/gallery/7012/tran%20trach.jpg

 

 

 

http://trinhanmenh.vnweblogs.com/gallery/7012/tru%20ta.jpg

Ba chữ phù này có thể sử dụng chung , tùy từng trường hợp mà sử dụng, trước khi dùng cần nguyện Tổ, vẻ phép, họa lại bằng nhang hoặc lưởi, đọc chú thổi vào phù.

Tin tức cùng danh mục »
Tin tức mới cập nhật »