Trong hiện tại có những trường hợp không thể dùng một loại bùa mà khắc chế được tà , nên phải dùng nhiều loại để khắc chế, tiếp theo đây tôi giới thiệu với các bạn bùa trị tà của Quang Thánh.">
Bùa trừ tà(2)
22-09-2010 | Nguồn:

Trong hiện tại có những trường hợp không thể dùng một loại bùa mà khắc chế được tà , nên phải dùng nhiều loại để khắc chế, tiếp theo đây tôi giới thiệu với các bạn bùa trị tà của Quang Thánh.
Tin tức cùng danh mục »
Tin tức mới cập nhật »