THIÊN TỨ TÀI PHÚC PHÙ
26-10-2013 | Nguồn: www.thongtri.com

 

Phù này rất linh nghiệm, phù hợp với những người kinh doanh mua bán lớn, tiền tài ra nào với số lượng nhiều, những người lãnh đạo các ngành kinh doanh, tiền tài. Mang lâu ngày giúp cho công việc thuận lợi, tiền tài phát triển, ăn nói mọi người mến phục, và được phúc tự nhiên giáng, hoạnh tài trúng số.

Cách sử dụng: 1 phép mang theo người, 1 phép dán ở bàn thờ thần tài.

Để tăng vận về tài phúc, nếu như thường xuyên đọc chú “Cầu tài và hộ mệnh nữa thì rất tốt. Bài chú như sau:

“A ly bót sát chắc mót tích mót ba lô ca chếp goa la mi mác phót sắc tắc nót u la chắc mót goa ray mác bót ton mác sa ri  so ních ta sót”

Đọc sáng ( 5 đến 7 h) chiều (17 đến 19h) nơi bàn thờ phật mỗi lần đọc theo số 7, 9, 21, 36, 48…Nếu như ở nhà không có bàn thờ phật thì đứng trang nghiêm trước cửa nhà đọc chú.

Tin tức cùng danh mục »
Tin tức mới cập nhật »